Stacks Image 11
Privacyreglement website
Versie: 18-10-2018


De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.carans.nu bezoekt.
 1. Beheer
  De website
  www.carans.nu is eigendom van Carin Ransijn Muziek en Counseling en staat onder beheer van Webreus B.V. de contactgegevens van Carin Ransijn Muziek en Counseling zijn te vinden op voornoemde website.

 1. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.carans.nu worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

  1. Webreus B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Carin Ransijn Muziek en Counseling.


 1. Cookies
  1. www.carans.nu maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.carans.nu de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.

  1. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

  1. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

  1. www.carans.nu maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.


 1. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacyreglement terecht bij
  Carin Ransijn Muziek en Counseling, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van dit Privacyreglement.
 1. Disclaimer
  Carin Ransijn Muziek en Counseling is gerechtigd de inhoud van het Privacyreglement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


 1. Bestellingen
Het Privacyreglement geldt (ook) voor iedereen die een mail verstuurd naar Carin Ransijn Muziek en Counseling

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Carin Ransijn Muziek en Counseling kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1. Het verwerken van de mail.

  1. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het verstuurde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

  1. Gegevens verstrekken aan derden:
   Gegevens die door de klant aan
   Carin Ransijn Muziek en Counseling zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 1. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan
  Carin Ransijn Muziek en Counseling verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 1. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering.
  Carin Ransijn Muziek en Counseling kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Carin Ransijn Muziek en Counseling voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.