Stacks Image 15

Bewustwording is de start van verandering


De kern van echte verandering is bewustwording; het (nog niet gevoelde) gevoel voelen dat achter bepaald gedrag of een bepaalde reactie zit. Achter ieder gedrag (wat zich in de buitenwereld laat zien) zit een gevoel (wat er in jouw binnenwereld gebeurt). Bewustwording van de samenhang van dit gevoel met jouw gedrag maakt het mogelijk om te veranderen waardoor je verder kunt.

De stappen van verandering gaan in de volgorde van het Kenschema van Jan Rademaker (1992, 2017). Dit is een universeel inzetbaar fasenmodel voor het proces van verandering. Je bevindt je ergens in een van de fasen van het Kenschema. Dit ziet er in de praktijk als volgt uit:


Kenschema


Eerst dien je jouw probleem in beeld te krijgen. Misschien heb je het nog nooit in beeld gehad (1. niet kennen) of misschien verzwijg je het voor jezelf (2. ontkennen). Dat betekent dat je het op moet zoeken (3. verkennen) zodat je bemerkt dat het er is (4. herkennen).

De volgende stap is dat je beseft dat het er is, waar je ook gaat of staat (
5. erkennen). Maar dan ben je nog steeds erg eenzaam, want alleen jij weet het en loopt er mee rond. Dus de volgende stap is dat je het gaat vertellen aan mensen die je vertrouwt, zoals vrienden of jouw partner (6. bekennen). Vaak is de counselor/coach de eerste aan wie je het ‘opbiecht’. Dit is voor jou natuurlijk niet makkelijk en gaat vaak samen met pijn en verdriet.

Omdat je het openbaar maken ‘overleeft’, kun je ook jezelf meer gaan aanvaarden. En je dient onder ogen te zien dat het is zoals het is, dat je iemand bent die zo is / die dit heeft. Je bent iemand die hier mee rondloopt (
7. aanvaarden).

Dat betekent natuurlijk niet dat je je daar passief bij neerlegt. En als je het echt aanvaard hebt en op jouw levenspad weer vooruit kunt kijken en - ondanks dit probleem - verder wilt in het leven, pas dan kun je het echt aanpakken (
8. bewerken). Nu kun je het probleem van binnen onder ogen komen en aanpakken. Daardoor kun je er goed mee omgaan en het ‘een plek geven’ (9. integreren).

Maar dan is het nog altijd een ‘apart deel van jezelf’ en dat kost psychische energie om daar mee om te gaan. Een volgende stap is het volbrengen van de integratie door de innerlijke grenzen tussen jou en dat innerlijke deel op te heffen, zodat het met jou kan samensmelten tot een nieuw krachtiger geheel (
10. fusie). Hieruit ontstaan een nieuw zelfbeeld en zelfbesef, een nieuwe manier van ‘zijn’ in de wereld (10. zijn).