Stacks Image 13

Bij verhindering


Indien een afspraak niet kan worden nagekomen, dient deze minstens 24 uur van tevoren te worden afgezegd. U kunt annuleren via mail of per telefoon (06-42268717). Bij te laat mailen of bellen of niet verschijnen op de afspraak worden kosten in rekening gebracht.


Filmopnamen


Tenzij daar expliciet bezwaar tegen gemaakt wordt, zullen gesprekken worden opgenomen op film ter bevordering van mijn deskundigheid. Een paar minuten van deze opnames zullen mogelijk gedeeld kunnen worden met derden, zoals een supervisor of bij collega’s tijdens intervisie, zodat ik kan leren en groeien in mijn rol als counselor/coach. Hierdoor zal ik in staat zijn cliënten optimaal te kunnen begeleiden. Deze supervisor en collega’s zijn, net als ik, gebonden aan
geheimhoudingsplicht.
Na afronding van de begeleidingstraject zal het filmmateriaal vernietigd worden.