Stacks Image 13

Hoogbegaafd en Hoogsensitief


Jaren geleden stond ik op het schoolplein te wachten tot mijn kinderen uit school kwamen. Zij zaten op een zogenaamde Leonardo-school; een school voor hoogbegaafden. Tijdens het wachten op de bel sprak ik vele ouders. Bijna iedereen die ik daar heb gesproken was in zijn of haar leven een keer (of vaker) vastgelopen door frustratie, het gevoel van anders zijn, zich niet geaccepteerd voelen, etc. Wat ik daar ook hoorde was dat de psychologen of coaches die hen begeleidden een stuk wijzer waren geworden na de gesprekken, maar zij zelf niets verder waren gekomen. Met frustratie en boosheid tot gevolg …

Door mijn eigen kinderen en de mensen om mij heen raakte ik steeds meer geboeid door het gegeven hoogbegaafd. Ook ikzelf bleek onder die noemer te vallen. Steeds meer puzzelstukjes vielen op hun plek. Hoogsensitiviteit bleek ook op mij van toepassing. Steeds meer leerde ik mijzelf (weer) kennen. Maar het duurde lang voordat ik er voor uit durfde te komen. Ik ben immers een opschepper en een arrogante vrouw, toch? Wat denk ik wel te weten, ervaren, beleven, zien etc.? Dat kan ik helemaal niet weten, ervaren, beleven, zien, etc. dus het is niet waar. Raar mens …

Zonder dat ik er bewust mee bezig was, kwamen er steeds meer meer- en hoogbegaafde leerlingen in mijn pianolespraktijk. Ik was niet bewust naar hen op zoek, maar mensen zochten mij; er bleek behoefte aan specifieke begeleiding.

Ik vind dat ik nog lang niet ben uitgeleerd, maar toch gun ik mijzelf al de stap om me ook met counseling en coaching te richten op deze specifieke doelgroep hoogbegaafden en/of hoogsensitieven, omdat ik gemerkt heb dat de vraag ernaar groot is.

Ik ben er van overtuigd dat integratieve counseling en coaching bij deze doelgroep werkt. Met deze manier van werken kom je namelijk bij jouw gevoel; daar waar het pijn doet waardoor het leven niet loopt zoals jij wilt. Doodeng natuurlijk, maar het is een manier waar je wèl wijzer van wordt. Wijzer over jezelf; waarom je dingen doet die je doet. Waarom je dingen voelt die je voelt en vooral ook: waarom je anders bent. Door dit
bewust te worden, ben je in staat te veranderen.