Stacks Image 35

Interview De Kleine Ambassade

Een poosje geleden ben ik geïnterviewd door De Kleine Ambassade. Zij heeft een boekje uitgegeven met de titel ‘Lekker belangrijk - samen in de klas’. Hierin staan interviews met kinderen en volwassenen die ‘anders’ zijn en is bedoeld voor klasgenoten, leerkrachten, ouders en andere volwassenen die met deze ‘andere’ kinderen in aanraking komen, zodat begrip ontstaat voor het gedrag van deze kinderen (en volwassenen).
De foto’s in het boekje (en die op mijn startpagina) zijn gemaakt door Darryll Atema.

Stacks Image 23
Stacks Image 25
Stacks Image 27
Stacks Image 29
Stacks Image 31