Stacks Image 23

Integratief en kortdurend


Integratieve counseling en coaching is kortdurend. Er wordt een diagnose op maat gemaakt en met behulp van je eigen hulpbronnen kun je de stappen tot verandering maken.
Er wordt gekeken hoe je je gedachten kunt ordenen. Hoe je je lijf en emoties kunt voelen. Hoe je je gedrag, sociale functioneren en spiritualiteit kunt ervaren. Bij een integratieve manier van werken wordt uitgegaan van de mens als geheel; met verbinding tussen lichaam en geest. Door deze verbinding is bij ieder mens de mogelijkheid aanwezig om te veranderen.
Soms is het moeilijk om de blokkade of belemmering door te komen die je ervaart. Klassieke hypnotherapie kan daarbij een manier zijn om verder te kunnen. Door middel van trance en visualisaties kun je direct naar de oplossing van je probleem, zodat je verder kunt.

Verandering


Het doel is dan om een verandering in gang te zetten in jouw denken, voelen, lichaamsbeleving, gedrag, sociaal functioneren en/of spiritualiteit zodat je de regie van jouw leven (terug) in handen kunt nemen en in de positie bent om te groeien.
Blijvend bij jouw hulpvraag in het hier en nu wordt samen een plan van aanpak opgesteld binnen jouw mogelijkheden, zodat je (weer) optimaal kunt functioneren met de (on)mogelijkheden die je hebt.

Bewustwording


De kern van echte verandering is bewustwording; het (nog niet gevoelde) gevoel kennen, weten en voelen dat achter bepaald gedrag of een bepaalde reactie zit.
Achter ieder gedrag zit een gevoel. Bewustwording van de samenhang van dit gevoel (wat er in jouw binnenwereld gebeurt) met jouw gedrag (wat zich in de buitenwereld laat zien) maakt het mogelijk om te veranderen zodat je verder kunt.

Stacks Image 40

'De mens is integratief,

Het probleem is integratief,

Daarom maak je een interactieve diagnose.

En daarom moet de therapie
ook integratief zijn.'


Jan Rademaker

Ik voel me zoveel sterker nu. Het lukt me nu om 'nee' te zeggen zonder me rot te voelen.
Ineke